obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Konference Bariéry - Motivace - Příležitosti

25. 9. jsme na půdě nizozemského velvyslanectví uspořádali konferenci, na které jsme se věnovali, jakým bariérám na trhu musí mladí lidé čelit, jak je motivovat při hledání zaměstnání a jakým výzvám a příležitostem dnešní mladí absolventi čelí.

 

Pro účely projektu NJNL a pro tuto konferenci jsme společně s výzkumnou agenturou IPSOS zpracovali rozsáhlý výzkum mezi studenty učilišť, středních i vysokých škol, abychom si ověřili, co zaměstnavatelé dnes dělají pro to, aby v současné době nedostatku pracovních sil, oslovili i tuto mnohdy opomíjenou skupinu na trhu práce.

Z výsledků šetření vyplývá, že polovina mladých pracuje už při studiu. Dalších 29 % pak chodí na nárazové nebo občasné brigády. Dohromady tak více než 77 % studentů chodí pravidelně nebo alespoň občas do práce.

 

Jako velikou bariéru pro získání prvního zaměstnání studenti vnímají to, že firmy i po absolventech často požadují praxi nebo zkušenost.

 

Právě požadavek praxe a zkušeností uvádělo až 53 % studentů jako důvod, který je odradil od toho, aby se zajímali o nabízenou práci. U 47 % pak významným negativním faktorem byla vzdálenost pracoviště od místa bydliště a 18 % uchazečů se zdálo, že požadovaná úroveň cizího jazyka neodpovídá jejich znalostem.

 

Studenti ve výzkumu IPSOS pro BpS uváděli další bariéry, které ze strany firem cítí při hledání nebo nástupu do zaměstnání. Je to i možnost získat co nejúplnější informace o dané pozici a komunikace firem s uchazeči.

„Studentům například nejvíce vadí, že pracovní nabídky firem neobsahují často informaci o výši výdělku. To uvedlo jako problém více než 26 % studentů. Pro téměř 23 % z nich pak byly informace uvedené v inzerátech či náborových materiálech příliš obecné. Firmy mají co dohánět také v oblasti samotného reagování na odpovědi studentů se zájmem o určitou pozici. Až 16 % studentů v průzkumu uvedlo, že žádnou odpověď na svoji žádost o nabízenou pozici nedostali," říká Tomáš Macků, ředitel komunikace výzkumné agentury Ipsos, která výzkum pro Byznys pro společnost uskutečnila.

Mladí lidé jsou často připraveni pro novou práci obětovat některé své požadavky i nároky, smířit se s nižší pozicí, než která odpovída jejich kvalifikaci, ale naopak očekávají, že jim zaměstnavatelé dají možnost se dál rozvíjet. Často se absolventi setkávají také s tím, že inzeráty jsou velmi obecné, je nejasně stanovená výše platu (pokud vůbec) a rádi by také uvítali, kdyby byla přesně stanovena pracovní doba. Mnohem méně pak hledí na přiznané benefity, které rozhodně nepatří mezi důležité body, které rozhodují o přijmutí nabízené pozice

Během konference jsme s řadou hostů natočili několik krátkých rozhovorů, na které se můžete podívat na našem Youtube kanálu.

 

Fotogalerie ze setkání je zde