obr4share

New job - new life  

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ A SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Kulatý stůl - Kam směřují firemní dary

Ve středu 12. září jsme se ve Skautském institutu setkali se zástupci firem jako Marks & Spencer, Česká pošta, IBM, ČEZ, HOCHTIEF nad tématy spojenými s tím, kam společnosti podporující mladé lidi vyrůstající v dětských domovech a pěstounských rodinách směřují své dary.

 

Jedním z témat strategie BPS v rámci firemního dárcovství a v kontextu prosazování principů Charty Diverzity je i podpora rozvoje dětí a mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech nebo v pěstounské péči a usnadnění jejich startu do života a vstupu na pracovní trh. Téma dlouhodobě mapujeme, k dispozici máme např. vlastní rešerši „Praxe firemního dárcovství v ČR v oblasti podpory dětských domovů".

 

Více detailů zde